2023 PAGHAHANDA SA PAMUNUAN “TAYO BAGO, AKO”

 Apr-28-2023

    Taon-taon bilang paghahanda sa pamunuan na nahalal noong Representative Assembly ginaganap natin ang dalawang araw na Onboarding. Ito ay dalawang araw na puno ng talakayan patungkol sa Batayang Batas ng Kooperatiba na marapat malaman at maintindihan ng mga tumatayong lider ng ating Kooperatiba at pinaliliwanag rin dito ang tungkulin na gagampanan ng bawat isa.

    Tayo ay nag-imbita rin ng mga tagapagsalita na sila Gng. Maria Anna de Rosas- Ignacio, G. Eduardo Bato, at mula naman sa TRIAS Southeast Asia na si G. Franklin Bonifacio na nagbigay ng leadership session (LEATRA: The Leadership Trajectory and Inclusivity) naging aktibo sa talakayan ang lahat at naging bukas ang isipan para sa mga bagong aral.

    Ang kabuuang Onboarding ay naisagawa sa pakikipagtulungan ng kapatid na organisasyon ang Kasagana-Ka Development Center, Inc (KDCI) , buong pusong pasasalamat sa pamunuan.

    Mahalaga, makabuluhan, at masaya ang isinagawang Onboarding para sa #GALING ng ating mga bagong opisyal.

#KCOOP2023

#kasaganakacooperative

#5G