Kabuhayan Sa Ganap Na Kasarinlan Credit And Savings Cooperative
Kabuhayan Sa Ganap Na Kasarinlan Credit And Savings Cooperative
Kabuhayan Sa Ganap Na Kasarinlan Credit And Savings Cooperative
Kabuhayan Sa Ganap Na Kasarinlan Credit And Savings Cooperative

Announcement

MENSAHE SA ATING MGA MIYEMBRO :

Mahal naming mga miyembro:

Unti-unti ng niluluwagan ng pamahalaan ang ating mga pagkilos. Kasama sana nito ang panunumbalik ng sigla ng ating ekonomiya at mga hanapbuhay.

Dahil sa dalawang buwan tayong nahinto malaki ang naging epekto nito. Marami sa ating mga miyembro ang nahinto sa pagnenegosyo. Marahil sa ngayon ay nakausap na kayo ng inyong mga SO o mga managers. Nag-ayos tayo ng mga patakaran upang makapag-adjust tayo sa mga pangyayari.

Kahit na nagluwag sa paghihigpit hindi nangangahulugan na wala na ang CoVid at ang peligro nito. Kailangan pa rin tayong mag-ingat. Iiwasan muna natin ang mga malalaking pagpupulong. Kailangan tayong gumamit ng iba't ibang paraan ng pagpaparating ng pera sa inyo at sa ating kooperatiba. Kailangan din natin na ingatan ang pondo ng K-Coop para patuloy itong makapaglingkod sa inyo.

Nasa mga kamay ninyo ang kalusugan ng bawa't isa, pamilya niyo, kasama sa sentro, mga SO at pamilya din nila. Patuloy tayong mag-iingat at sumunod sa mga paalala.

Pagtulungan po natin na makaahon ang bawa't miyembro ng K-Coop. Ipagdasal natin ang isa't isa at ang K-Coop.

Who we are

Kabuhayan sa Ganap na Kasarinlan Credit & Savings Cooperative (KASAGANA-KA COOP/K-COOP), is a cooperative duly registered under the Cooperative Development Authority on February 2016. It aims to help improve the quality of life of its members in urban and peri-urban communities through authentic economic and social empowerment using microfinance as a strategy for its members to gain access to collateral-free credit for self-help activities.

KASAGANA-KA COOP is the fourth organization under the Kasagana- ka Synergizing Organizations. It was a spin-off from Kasagana- ka Development Center, Inc., to clearly separate the social programs from the credit and savings programs and services.

Visits Since July 2018
Kabuhayan Sa Ganap Na Kasarinlan Credit And Savings Cooperative

Contact Us

Address :4th Floor KMBA Members' Center Building
#5 Matimpiin St. Brgy. Pinyahan Quezon City 1100
Email :kcoop022016@gmail.com
Tel # :5310-2470
Ulat Hotline :0917-531-4335 (GLOBE)
0947-812-9197 (SMART)