2022 ONBOARDING

 Jul-28-2022

     Ang taunang Onboarding ay mahalagang aktibidad ng K-COOP bilang paghahanda sa mga bagong lider ng kooperatiba.
     Parte na ito ng ating kultura. Sabi nga sa ating guiding principles na MARCELO, "Learning Together".
     Sama-samang natututo at nagkakakilanlan ang mga opisyal mula sa iba't-ibang SATO. Naglalaan ng oras ang bawat isa upang makapaghanda, matuto at aktibong makilahok.

     Ngayong taon ito ang kauna-unahang face-to-face activity ng K-COOP mula noong tumama ang pandemya taong 2020 at kitang-kita ang pagkasabik ng bawat isa. Nagtapos ang session ng may baong
kaalaman at masasayang ngiti ang mga nagsidalo.